Kunder

PC-Jouren utför arbeten både till privatpersoner och företag. I dagsläget servar PC-Jouren flera

företag i Malmöregionen och över 800 privat-
personer ingår i PC-Jourens kundregister.